Regulamin szkolnego konkursu na projekt logo - 25-lecie III LO w Łomży

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 19, grudzień 2016 Super User

Organizator:

III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży

Cele:

 • rozwijanie ekspresji artystycznej młodzieży,
 • wzmocnienie motywacji młodego człowieka do rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
 • wzmacnianie więzi ze szkołą i poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.
 2. Logo powinno składać się:
  • tylko z logotypu (stylizacji literowej) albo
  • z połączenia logotypu i znaku graficznego będącego symbolem.
 3. Pracę należy przygotować w formie grafiki komputerowej w dowolnym formacie obsługiwanym przez program Irfanview o rozdzielczości umożliwiającej wydruk (bez utraty jakości) na papierze A5.
 4. Praca powinna być wykonana przez ucznia indywidualnie, powinna mieć charakter twórczy, oryginalny. Każdy uczeń może wykonać dowolną liczbę prac.
 5. Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie opisana. Opis ma zawierać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę. Do pracy należy dołączyć CD-ROM lub DVD z plikiem graficznym.
 6. Prace należy składać w terminie do 31 marca 2017 roku do godz. 12.00 do Bogdana Bacławskiego.
 7. Prace uczniów oceni komisja konkursowa powołana przez dyrektora III LO w Łomży.
 8. Ocenione prace przejdą na własność organizatorów.

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720