Bibliogr. regionalna

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 22, październik 2012 Renata Saniewska

 

 

?Moja mała ojczyzna jest blisko

  na wyciągnięcie ręki?

                            Tadeusz Różewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia regionalna materiałów dostępnych w bibliotece szkolnej III LO w Łomży ? wybór

 

 

 

Opracowała: Renata Pruszyńska

 

 

 

 

 

 

 

Łomża ? III LO ? 2003

[aktualizacja: styczeń 2004 r. ; październik 2011 r.]

 

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp. 3

[ 1 ] Od czasów najdawniejszych do współczesności 4

[ 2 ]  Od czasów najdawniejszych do II wojny światowej 5

[ 3 ]  II wojna światowa. 8

[ 4 ]  Od 1945r. do współczesności 12

[ 5 ]  Legendy, tradycja, folklor, kultura, zabytki, archeologia. 15

[ 6 ]  Zasłużeni dla ziemi łomżyńskiej, życiorysy, wspomnienia. 18

[ 7 ]  Twórczość  regionalna. 22

[ 8 ]  Ochrona środowiska regionu łomżyńskiego. 24

[ 9 ]  Instytucje, organizacje. 25

 

 

 

 

Wstęp

 

?Mijają stulecia, a Polska rośnie wśród kolei losów, jak ten wielki dziejowy dąb, ze swoich korzeni. To jest wielkie dziedzictwo, z którym idziemy w przyszłość? ? powiedział Jan Paweł II 5 czerwca 1999 r. w Sopocie.

Zagadnienia dziedzictwa kulturowego w regionie znalazły również znaczące miejsce w podstawie programowej. Cele i treści regionalne wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy. Niniejsza bibliografia została opracowana z myślą o nauczycielach i uczniach szkoły jako pomoc do realizacji programu z zakresu edukacji regionalnej.

Broszura obejmuje bibliografię publikacji i materiałów dotyczących ziemi łomżyńskiej dostępnych w bibliotece szkolnej III LO w Łomży. Zebrany materiał został usystematyzowany w ośmiu częściach ? tak aby był jasny i przejrzysty dla czytelnika.

W przypadku poszerzenia księgozbioru regionalnego możliwe będzie uzupełnienie niniejszej bibliografii i ponowne jej wydanie.

Mam nadzieję, że sporządzona broszura zainteresuje odbiorców, ułatwi oraz wzbogaci zajęcia z edukacji regionalnej. Na pewno stanie się też pomocna w prowadzeniu zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej jako przykład źródła informacji pośredniej oraz jako materiał do ćwiczeń w korzystaniu z bibliografii.

 

 

 

Skróty użyte w opisach:

-        TPZŁ ? Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

-        ŁTN ? Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

 

 

[ 1 ] Od czasów najdawniejszych do współczesności

( rozdział od aktualizacji w 2011 r.)

 1. Bagiński Mieczysław: Skąd nasz ród. Łomża: TPZŁ, 2008

 

 1. Jemielity Witold: Drozdowo. Wyd. 2 uzup. Drozdowo: Muzeum Przyrody w Drozdowie, 2004

 

 1. Jemielity Witold: Dzieje Łomży tysiącletnie. Zarys historii miasta. Łomża: Wydawca Witold Jemielity, 2005

 

 1. Marchelewski Waldemar: Piątnica. Moja opowieść. [brak miejsca wydania, wydawcy, daty wydania]


 

[ 2 ]  Od czasów najdawniejszych do II wojny światowej

             

 1. Brodzicki Czesław: Bywało w łomżyńskiem. Łomża:  TPZŁ, 1986

 

 1. Brodzicki Czesław: Kazimierz Pułaski marszałek łomżyński. Łomża: TPZŁ, 1988

 

 1. Brodzicki Czesław: Początki osadnictwa Wizny  i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski (do 1529 roku). Warszawa: TPZŁ, 1994

 

 1. Brodzicki Czesław: Wojna polsko-sowiecka w łomżyńskiem (1919-1920). W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 23-30

 

 1. Brodzicki Czesław, Godlewska Donata: Łomża w latach 1794-1866. Warszawa: PWN, 1987

 

 1. Chętnik Adam: Tajne nauczanie w regionie łomżyńskim pod zaborem rosyjskim.  W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 153-160

           

 1. Chętnikowa Jadwiga: Z Bogiem dla Polski. Wspomnienia pod red. dr Tadeusza Dudo. Łomża: TPZŁ, 1998

 

 1. Cygan Marian Jerzy: Klasztor kapucynów w Łomży.  W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 69-79 

           

 1. Dobroński Adam: Łomża w latach 1866-1918. Łomża-Białystok: ŁTN, TPZŁ, 1993

 

 1. Dobroński Adam: Łomżyńskie ? Podlasie. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 122-136

 

 1. Dobroński Adam: Z ułanami w 1920 roku. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s.187-201

 

 1. Dziarski Janusz: Narodziny łomżyńskiego sportu. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 117-118

 

 1. Dziarski Janusz: Początki łomżyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (lata 1908-1909) W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 166-168

 

 1. Godlewska Donata: Biblioteka katolicka w Łomży. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 1/17 s. 43

 

 1. Godlewska Donata: Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej (XI w. ? 1795 r.). Łomża: TPZŁ, 2000

 

 1. Grzymkowska-Kleidienstowa Józefa: Mój pierwszy dzień wolności. Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990 s. 3-8  [11 listopada 1918r.]

 

 1. Gwardiak Janusz: Biblioteka łomżyńskiego więzienia  gubernialnego. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 43-47

 

 1. Gwardiak Janusz: Łomżyński patronat (1909-1915). Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 119-128  [dot. więźniów politycznych]

 

 1. Gwardiak Janusz: W 140-lecie powstania styczniowego. Śladami biografii powstańczych 1863r. z łomżyńskiego. (cz.1). ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 1/17 s. 33-34

 

 1. Gwardiak Janusz: W 140-lecie powstania styczniowego. Śladami biografii powstańczych 1863r. z łomżyńskiego. (cz.2). ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 3/19 s. 17-20 

 

 1. Jemielity Witold: Łomża w okresie międzywojennym. Łomża: Księgarnia Diecezjalna w Łomży,  2002

 

 1. Jemielity Witold: Szkolnictwo w Guberni Łomżyńskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1994

 

 1. Jemielity Witold: Szkoły powszechne w województwie białostockim w latach 1919-1939. Łomża: TPZŁ, 1991

 

 1. Jerulank Wiesław: Między wojnami ? w łomżyńskim garnizonie. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 171-174

 

 1. Łomżyńskie wspomnienia. Warszawa: TPZŁ, 1998

 

 1. Malanowska Aniela: Żeńskie pensje prywatne w Łomży. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 161-175

 

 1. Mogielnicki Edward: Pamiętny dzień 22 sierpnia 1920 r. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 3/19 s. 21-22

 

 1. Na otwarcie Domu Żołnierza i dziesięciolecie obrony Łomży 1920-1930. Łomża: ?Kontakty? 2000

 

 1. Nad rzeką Narwią. Łomża: Muzeum Okręgowe w Łomży, 1994

 

 1. Nadratowska Krystyna: Dzieje książki i bibliotek w Łomży do 1939r. Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s.141-150

 

 1. Nicewicz   Czesław:  Rewolucja   05-1907  w łomżyńskiem. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s.159-165

 

 1. Piaścik  Franciszek:  Łomża  leży nad  Narwią.  W:   Ziemia Łomżyńska 6.  Łomża: TPZŁ, 2001, s. 159-166

 

 1. Piaścik Franciszek: Rok 1920: Wspomnienia wolnej młodości. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 323-333

 

 1. Rajmund Rembieliński. Jego czasy i jego współcześni. Red. Alina Barszczewska-Krupa. Warszawa: PWN, 1989

 

 1. Ramotowski Jerzy: Ze wsi ? przez osadę ? do miasta.  W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 153-163 [dot. Jedwabnego]

 

 1. Rojewski Julian Dobrosław: Mój rok dwudziesty. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 299-322

 

 1. Sędziak Zdzisław: Uzasadnienie do wniosku TPZŁ o nadanie Krzyża Virtuti Militari miastu Łomży [...]. Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 153-159

 

 1. Szleszyńska Elżbieta: Początki rozwoju harcerstwa łomżyńskiego. Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 129-139

 

 1. Taborski Leszek: Forty, sierpień 1920. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 335-338

 

 1. Winiarski Bohdan: Nad Pissą, Wissą i Narwią. Wyd. 2 uzup. Łomża: TPZŁ, 1999

 

 1. Wolikowska Izabela: Bolszewicy w polskim dworze. Wst. i oprac. Danuta i Aleksander Wroniszewscy. Łomża: ?Stopka? [b.r.]

 

 1. Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku. Studia i materiały pod red. Michała Gnatowskiego. Łomża: ŁTN, 2002

 

 

 

 

[ 3 ]  II wojna światowa

 

 1. Brodzicki Czesław: Kolneński ruch oporu w okresie okupacji hitlerowskiej. Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 181-191

 

 1. Butler Tadeusz: Prasa podziemna Kolna w latach okupacji . W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 99-106

 

 1. Całka Stanisław: Pamięci żołnierzy 33 PP poległych w obronie Łomży we wrześniu 1939 roku poświęcono. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 206-207

 

 1. Chmielewski Jan: Przebieg walk obronnych na Biebrzy i Narwi koło Wizny w roku 1939 (cz.1). ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 3/19 s. 30-32

 

 1. Czarnecki Witold, Rembiszewski Henryk: Armia Krajowa na Białostocczyźnie 1939-1945. Białystok: Zarząd Okręgu Białostockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2007

 

 1. Czubowski Tadeusz: Długa podróż. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 95-96  [wspomnienia wojenne, aresztowania NKWD]

 

 1. Dobroński Adam Czesław: Relacja więźnia i łagiernika. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 186-193

 

 1. Duchnowski Kazimierz: Życie z ?przyjaciółmi?.  W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 413-417  [czas okupacji sowieckiej]

 

 1. Filipkowski Marian: Pomoc robotnikom przymusowym na zapadłym pograniczu. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 308-312

 

 1. Filipkowski Szczepan: Okupacja i ruch oporu na ziemi kolneńskiej ? okruchy mojego życia. W: Ziemia Łomżyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2009 , s. 181-193

 

 1. Forty Piątnica. Twierdza Łomża. Łomża: ŁTN, 2000

 

 1. Gawrychowski Stanisław: Na placówce AK (1939-1945). Warszawa ? Łomża: TPZŁ,  1997

 

 1. Giergielewicz Róża: Gdy każdy mógł być bohaterem... Wspomnienia (1938-1944). W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 208-212

 

 1. Gnatowski Michał: W radzieckich okowach. Studium agresji 17 września 1939r. i radzieckiej polityce w regionie łomżyńskim w latach 1939-1941. Łomża: ŁTN,  1997

 

 1. Godlewska  Donata: Dwaj pod Monte Cassino.  W:   Ziemia  Łomżyńska 6.  Łomża: TPZŁ, 2001,  s. 355-366

 

 1. Godlewska  Donata: Łomżyński wrzesień. W:  Ziemia Łomżyńska 6.  Łomża: TPZŁ,  2001,  s. 351-353

 

 1. Godlewska   Donata:  Moje wspomnienia wojenne.   W:  Ziemia Łomżyńska 5.   Łomża: TPZŁ,   1993,   s. 91-94

 

 1. Historia prosanacyjnej, nielegalnej Armii Krajowej w rejonie łomżyńskim. Z archiwów Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku. W: Ziemia Łomżyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2009, s. 130-160

 

 1. Jankowski Andrzej: Łomża w czasie II wojny światowej. Łomża: III LO, 2003   [praca ucznia]

 

 1. Kalinowski Stanisław: Moje Powstanie Warszawskie. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 241-259

 

 1. Kieniewicz Witold: Obrona Wizny. Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 161-169

 

 1. Kozłowski Józef: Wspomnienia Nowogrodzianina znad Narwi. Łomża: TPZŁ, Wydz. Kult. i Szt. UW w Łomży,  1988

 

 1. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat? Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim. Informator wystawy. Białystok: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku, 2003

 

 1. Lachowski  Stanisław: Z Łomży do Stonehaven. W: Ziemia Łomżyńska 5.  Łomża: TPZŁ,   1993, s. 83-89

 

 1. Laszczkowski Mieczysław: Polska Niepodległa na Ziemi Łomżyńskiej. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 260-274

 

 1. Laszczkowski Mieczysław: Sprawa ?Lalki?.  W:  Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 407-412 [działalność konspiracyjna w Łomży, losy konfidenta o pseud. ?Narew?]

 

 1. Laszczkowski Mieczysław: Wojenne przyjaźnie. Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990 s. 193-197

 

 1. Łempicki Adam: Pod Nowogrodem, Łomżą, Zambrowem i Andrzejewem. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 181-205

 

 1. Łempicki Adam: W Nadwórnej, Stanisławowie i gdzie indziej (fragmenty wspomnień). Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s.171-179

 

 1. Malanowska Aniela: Kim był mjr Mieczysław Grygorcewicz? W: Ziemia Łomżyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2009, s. 239-259 [AK, Akcja ?Burza?, walki w okolicach Czerwonego Boru]

 

 1. Malanowska Aniela: Zambrowskie kobiety przysięgały...  W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 218-237

 

 1. Marszał Stanisław: ?Nerwiński?. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 213-217

 

 1. Militarna Łomża. Kompendium. Łomża: ZHP Hufiec Ziemi Łomż., 2003

 

 1. Mioduszewska Lucyna: Wspomnienia. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 35-36

 

 1. Ostatnia droga? ?Umarli ? abyśmy wolni byli?. Białystok: Stowarzyszenie ?Rodzina Katyńska?, 2006

           

 1. Piesiewiczówna Alojza: Kronika Panien Benedyktynek Opactwa Świętej Trójcy w Łomży 1939-1954. (Czas wojny. Czas okupacji sowieckiej i niemieckiej. Łomża w strefie frontowej. Czas zniewolenia). Łomża: TPZŁ, 1995

 

 1. Poleszak Sławomir: ?Bruzda?. Major Jan Taborowski. Jeden z wyklętych. Warszawa: ?Rytm? , 1998

 

38.  Przyjemski   Janusz:  Ostatnie  bitwy 33  PP we wrześniu 1939r. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 167-169

 

 1. Rojek Julian-Dobrosław: Utrwalone w pamięci... W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 107-111

 

 1. Rydzewski Antoni: Mówią naoczni świadkowie: ?Niech muzyka zagłuszy wspomnienia?. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 181-189  [AK, aresztowanie ?Bruzdy?, ?Lipca?, ?Maja?  i innych]

 

 1. Sawicka Maria: Losy Polaków. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 97-98

 

 1. Sawicki Jerzy: Bauzug 1604 ? obóz pracy przymusowej na kołach. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 238-246

 

 1. Sędziak Zdzisław: Las giełczyński oskarża. Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 218-240  [eksterminacja Żydów  i Polaków]

 

 1. Sędziak Zdzisław: ?Napiętnowani znakiem śmierci?.   W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 185-197  [losy ludności żydowskiej]

 

 1. Sędziak Zdzisław: Uzasadnienie do wniosku TPZŁ o nadanie Krzyża Virtuti Militari miastu Łomży [...]. Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 153-159

 

 1. Smurzyński Jerzy: Czarne lata na łomżyńskiej ziemi (Masowe zbrodnie hitlerowskie w roku 1939  i latach 1941-1945 w świetle dokumentów). Warszawa ? Łomża: TPZŁ, 1997

 

 1. Smurzyński Jerzy: Jeziorko raz jeszcze. W: Ziemia Łomżyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2009, s.161-180

 

 1. Smurzyński Jerzy: Konspiracja. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 275-280

 

 1. Smurzyński Jerzy: Moja młodość wojenna. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 191-217

 

 1. Stefanek Stanisław: Miłość buduje historię (Homilia wygłoszona 11 marca 2001 roku, w kościele  w Jedwabnem).   W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 433-439

 

 1. Strzembosz Tomasz: Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939 ? VI 1941. Warszawa: Wydawnictwo ?Neriton?, 2004

 

 1. Strzembosz Tomasz: Jedwabne: bez jednoznaczności. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 419-432

 

 1. Strzembosz Tomasz:  Uroczysko  Kobielno. Z dziejów konspiracji i partyzantki nad Biebrzą 1939-1940. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 367-401

 

 1. Sychowicz Krzysztof [wyb. i oprac.], Cieślewski Jerzy S. [współpr. merytoryczna]: W walce o wolną Polskę. Obwód Łomżyński SZP ? ZWZ ? AK ? AKO ? WiN w latach 1939-1947. Łomża: III LO, 2002

 

 1. Taborski Leszek: Terenowe struktury POW ? 2 Obwód Wysokie Mazowieckie. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomż: TPZŁ, 2003, s. 113-121

 

 1. Taborski Leszek: Łomżyński pułk broni Łomży. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 339-349

 

 1. Trembiński Tadeusz: Martyrologia nauczycieli z pow. Łomżyńskiego (1941-1945). W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 281-307

 

 1. Troczewski Karol: Wspomnienia więzienne 1939-1942. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 214-240

 

 1. Wilhelmi Zdzisław: Marsz na azymut. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 137-190  [Armia Krajowa]

 

 1. Wiśniewski Henryk: Armia Krajowa na ziemi łomżyńskiej. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 3/19 s. 28

 

 1. Wiśniewski Henryk: O niepodległą. Walki o niepodległość Polski na Ziemi Łomżyńskiej w latach 1918-1939. Łomża: ?Kontakty?, 1999

 

 1. Zieliński Stanisław: W hołdzie wiźnieńskiemu bohaterowi. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s.175-179  [chor. Jan Szymański]

 

 

 

 

[ 4 ]  Od 1945 r. do współczesności

 

 

 1. Adamiak Franciszek: Nagonka była potężna. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 81-88 [woj. łomżyńskie]

 

 1. Babiel Józef: Kalendarium. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 11-78

 

 1. Babiel Józef, Kłosiński Wawrzyniec: Strzępy z historii województwa łomżyńskiego. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 17-64

 

 1. Bagiński Mieczysław: Czas bez strajków. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 89-95 [woj. łomżyńskie]

 

 1. Białobrzeski Henryk: Kim jesteś dla rodzinnej Łomży. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 53-62

 

 1. Białobrzeski  Henryk:  Struktura społeczna Łomży w świadomości jej mieszkańców. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 59-72

 

 1. Białobrzeski Henryk: Związek uczelni z regionem (na przykładzie Oddziału Zamiejscowego WSP w Łomży). W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 115-125

 

 1. Brodzicki Czesław: Pali się! W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 71-78  [historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomży]

 

 1. Brzeziński Jerzy: Bez  koniaków i węgorzy. W:   Ziemia Łomżyńska 6.  Łomża: TPZŁ, 2001, s. 97-100 [woj. łomżyńskie]

 

 1. Cholewicki Andrzej: Okiem mieszkańca: na końcu torów. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 115-120 [dot. niewykonanych planów inwestycji łomżyńskich.]

 

 1. Godlewska Donata: Półwiecze archiwistyki łomżyńskiej.  W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 90-99

 

 1. Grodzki Stanisław: Województwo łomżyńskie z perspektywy 10 lat (1975-1985). W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 3-17

 

 1. Janucik Tadeusz: Gdy runęły mury... W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 107-111 [?Solidarność?]

 

 1. Jemielity Witold: Biskupstwo w Łomży. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 146-151

 

 1. Jemielity Witold: Łomża w latach 1945 ? 1999. Łomża: ŁTN, 2004

 

 1. Jerulank Wiesław: Wykorzystana szansa. Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987,  s. 85-88

 

 1. Kapliński Marek: Czy szpital na peryferiach? W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 61-64

 

 1. Kłosiński Wawrzyniec: Marzec 1968: ?odpryski? prowincjonalne. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 122-144

 

 1. Kłosiński Wawrzyniec: Miłości płachtą ucieszyć. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 121-132    [dot. TPZŁ] 

 

 1. Krasowski Stanisław: Oświatowa panorama. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 3-13

 

 1. Kwiek Helena: 35 lat Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 81-88

 

 1. Mieszkowska Alicja: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta ? Łomża 2000. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 67-74

 

 1. Mieszkowski Marian: XIX walny zjazd delegatów [TPZŁ]. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 21-36

 

 1. Nicewicz Czesław: Województwo łomżyńskie. Przewodnik. Łomża: TPZŁ, 1991

 

 1. Nicewicz Czesław: Zespół Szkół Drzewnych w Łomży. Łomża: TPZŁ, Wydz. Kult. i Szt. UW w Łomży, 1990

 

 1. Pańkowska Anna, Piechocka Justyna: Nazewnictwo miejskie współczesnej Łomży. Łomża: ŁTN, 2008

 

 1. Piaścik Franciszek: Łomża leży nad Narwią. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s.  159-166

 

 1. Piechociński Zenon: Wczoraj, dziś i jutro PPS im. Al. Zawadzkiego. Pierwszy duży zakład. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 49-52

 

 1. Piesiewiczówna Alojza: Kronika Panien Benedyktynek Opactwa Świętej Trójcy w Łomży 1939-1945. (Czas wojny. Czas okupacji sowieckiej. Łomża w strefie frontowej. Czas zniewolenia). Łomża: TPZŁ, 1995

 

 1. Podporucznik Stanisław Marchewkaps. ?Ryba? 16 XI 1908 ? 4III 1957. Białystok: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 2007

 

 1. Poleszak Sławomir: Podziemie antykomunistyczne w łomżyńskiem i grajewskiem (1944-1957). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2004

 

 1. Rutkowski Andrzej, Wincenciak Witold: Z historii powołania Łomżyńskiego Oddziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 73-79

 

 1. Schramm Teresa: ?Łomża? na morzu. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 53-59

 

 1. Sidor Michalina: Oto jesteśmy, czyli o zjazdach absolwentów łomżyńskich szkół. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 37-43

 

 1. Sołowianiuk Jan: Łomżyńskie Magnificat za 25 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 57-71

 

 1. Sołowianiuk Jan: Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Łomży. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 3-5

 

 1. Strzaliński Marek: Mijają czyny i ludzie. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 5-79 [woj. łomżyńskie]

 

 1. Sychowicz Krzysztof: Kilka słów o likwidacji ?Caritas?.  W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża, 2003 s. 257-265

 

 1. Sychowicz Krzysztof: Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej i MO na Ziemi Łomżyńskiej wobec inwazji na Czechosłowację w 1968 r. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 145-150

 

 1. Sychowicz Krzysztof: Oświata łomżyńska w świetle materiałów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 247-256

 

 1. Sychowicz Krzysztof: Powiat łomżyński w latach 1948-1949 w świetle materiałów UB. Życie w komunistycznych realiach. Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 202-216

 

 1. Sychowicz Krzysztof: Ziemia Łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944-1956 (czyli, jak to było naprawdę). Łomża: TPZŁ, 2005

 

 1. Truszkowski Jan: Ucieczka z Syberii. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004 s. 194-213

 

 1. Zawistowski Tadeusz: Województwo miało sens. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 103-105

 

 1. Zgrzywa Sławomir:  Z umiarem i wyważeniem.  W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 101-102 [woj. łomżyńskie]

 

 1. Zientara  Jerzy: Nie widziałem śledzi w Narwi. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 65-73 [woj. łomżyńskie]

 

47.  Żebrowski Stanisław: Łomżyńska wieś w dziesięcioleciu. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 79-84

 

 

[ 5 ]  Legendy, tradycja, folklor, kultura, zabytki, archeologia

 

 1. Brodzicki Czesław: Dodajmy Wiźnie lat. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 129-135

 

 1. Budziński A.: Badania archeologiczne na ziemi łomżyńskiej . W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 49-52

 

 1. Chaberek Jerzy (fot.), Zawłocka Ewa (tekst): Łomża moja... Łomża: ?Ryba?, 2003

 

 1. Chętnik Adam: Anegdotki łomżyńskie. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007 s. 163-164

 

 1. Chętnik Adam: Jak się lud budził. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 118-148

 

 1. Chętnik Adam: O pięknej Stasi. (Opowieść rodzinna) W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 158-162

 

 1. Chętnik Adam: Wystawa zabytków sztuki i kultury w Łomży w 1898 r. O całości i znaczeniu opisywanej wystawy.  W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża:TPZŁ, 1990, s. 95-115

 

 1. Chętnik Adam: Z historii pierwszego ?Skansenu? Muzeum Kurpiowskiego w Nowogrodzie nad Narwią. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 103-108

 

 1. Chętnik Jadwiga: Nowogrodzki skansen ?Tam gdzie nasze korzenie...?. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 113-119

 

 1. Chętnik Jadwiga: Odbudowa i rozbudowa Muzeum Kurpiowskiego ? Skansenu w Nowogrodzie (do 1977r.).  W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 99-111

 

 1. Chyl Andrzej: Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 114-116

 

 1. Czarnecki Janusz: Miejsce bez głazów. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 153-158

 

 1. Deptuła Jolanta, Lempka Danuta: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na przełomie października i listopada 1989 r. w Łomży na stanowisku nr II zlokalizowanym w północnej części Starego Rynku. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 91-93

 

 1. Deptuła Józef: Ze starych kronik ? o tym, jak Kasper Wieloch ? chłop z Miastkowa z Ziemi Łomżyńskiej ? został szlachcicem. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 53-54

 

 1. Dobroński Adam: Pamiątki po Adamie Chętniku. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 112-113

 

 1. Dudo Antoni: Cmentarz żydowski i nie tylko... ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 3/19 s. 15-16

 

 1. Godlewska Donata: Przejdźmy Kątną, Dworną  i Podwalną... W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987,  s. 140-145

 

 1. Godlewsa Donata: Skąd przybył skaczący jeleń? W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 107-112

 

 1. Godlewska Donata: Skąd przybył skaczący jeleń? (cz. 2). W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 136-139

 

 1. Gogol Aleksander: Kronika zapisana życiem. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 273-277  [dot. cmentarza]

 

 1. Jastrzębski Jerzy: Muzealnictwo w Łomży 1898-1998. Łomża: Muzeum Północno-Mazowieckie, 1998

 

 1. Jastrzębski Jerzy: Pielęgnowanie przeszłości. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 121-127  [Muzeum Weterynarii  w Ciechanowcu]

 

 1. Jastrzębski Jerzy: Wystawy rolnicze w Łomży. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 100-103
 2. Jemielity Witold: Katedra ocalała. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 403-406

 

 1. Jemielity Witold: Łomżyńska katedra ? dawniej fara. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 147-152

 

 1. Katedra Łomżyńska. Tekst: Witold Jemielity, zdjęcia: Gabs Foto Express. Łomża: Parafia pw. św. Michała Archanioła, 2000

 

 1. Kočka-Krenz Hanna: Trzeba kopać dalej. Opinia na temat wyników badań stanowiska średniowiecznego  w Starej Łomży. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 149-151

 

 1. Lippoman Tomasz: Legendy Podlasia. Białystok: Instytut Wydawniczy Kreator, 2008

 

 1. Marczak Ewa: Tajemnice ziemi łomżyńskiej.   W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 97-106

 

 1. Marczak Jarosław: Powstanie Styczniowe w piosence ludowej: Łomżyńskie i Augustowskie.  W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 293-298

 

 1. Mieszkowski Marian: Co dalej ze wzgórzem św. Wawrzyńca. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr3/19 s. 11

 

 1. Mieszkowski Marian: 60 lat Skansenu Kurpiowskiego  im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Jubileusz. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 89-98

 

 1. Muzeum w Łomży 1948-1998. Łomża: Muzeum Okręgowe, 1998

 

 1. Nadratowska Krystyna: Dzieje książki i bibliotek w Łomży do 1939r. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 141-150

 

 1. Oto co pisały i mówiły o wykopaliskach na wzgórzu św. Wawrzyńca lokalne media w roku bieżącym. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr3/19 s. 14

 

 1. Pela Włodzimierz, Skrok Zdzisław: Wykopaliska na rubieżach Mazowsza. Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 119-124

 

 1. Plan ? informator cmentarza zabytkowego w Łomży. Łomża: TPZŁ, Biuro Badań dokumentacji Zabytków, Łomż. Tow. Fotogr., 1989

 

 1. Samusik Katarzyna, Samusik Jerzy: Dwory w Łomżyńskiem. Zabytki architektury i budownictwa. Łomża: TPZŁ, [2001]

 

 1. Sawicka-Kujawa Małgorzata: Jubileusz 50-lecia Regionalnego Ośrodka Kultury. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003  nr 1/17 s. 38-40

 

 1. Smoliński Antoni: Szkielety na Wzgórzu. Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 141-148

 

 1. Trzaska Kazimierz: Folklor taneczny Mazowsza Łomżyńskiego. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 418-435

 

 1. Trzaska Kazimierz: Strój ludowy Mazowsza Łomżyńskiego. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 405-417

 

 1. Twarowska Ewa: Jak onegdaj jadano w Starej Łomży. Część I ? roślinki i korzonki czyli kilka słów o zbieractwie.  W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 125-128

 

 1. Twarowska Ewa: Mały Płock ? legendy i archeologia.  W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 81-96

 

 1. Z kształtów cienia. Dwieście lat cmentarza łomżyńskiego. Łomża: TPZŁ, cop. 2001

 

 1. Żochowska Jolanta: Baśnie i legendy, podania ludowe regionu łomżyńskiego. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 365-404

 

 

 

 

[ 6 ]  Zasłużeni dla ziemi łomżyńskiej, życiorysy, wspomnienia

 

 1. Antosiewicz Hanna, Antosiewicz Jacek: Curriculum vitae Wojciecha Antosiewicza. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987,  s. 28-32

 

 1. Badyda Anna Maria: Niezwykłe spotkania. W: Ziemia  Łomżyńska 6.  Łomża: TPZŁ, 2001, s. 467-470

 

 1. Borawski Roman: Spieszmy się kochać poetów. Jan Kulka (1937-2000). ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr1/17 s. 40-41

 

 1. Brodzicki Czesław: Henryk Domurat. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 235-237

 

 1. Brodzicki Czesław, Godlewska Donata: Władysław Rydel. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 217-222

 

 1. Chętnik Adam: Stach Konwa, bohater kurpiowski, wielki patriota ziemi łomżyńskiej. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 90-102

 

 1. Chętnik Adam: Ze wspomnień o moim jantarnictwie (bursztyniarstwie) 1909-1958. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 109-117

 

 1. Chętnik-Donatowicz Ewa: Adam Chętnik: Zostać Polski rycerzem. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 78-82

 

 1. Chętnik-Donatowicz Ewa: Zasługi Adama Chętnika w szerzeniu idei ?swojszczyzny kurpiowskiej?. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 72-77

 

 1. Chróścielewski Janusz: Wróg ludu. W: Ziemia Łomżyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2009, s. 271-278

 

 1. Chyliński Jacek: Doktor i córki. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 318-332

 

 1. Dobroński Adam: Aleksander Chrystowski (1858-1916). W? Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 145-148

 

 1. Dobroński Adam: Doktor Mieczysław Czarnecki ? społecznik. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 209-215

 

 1. Dobroński Adam: Mikołaj Moraczewski (1855-1916). Biografia niepospolita. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 201-206

 

 1. Dobroński Adam: Rodzina Śmiarowskich. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 277-281

 

 1. Duchnowski Kazimierz: Czesław Dzierzgowski ? skromny bohater z Westerplatte. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 3/19   s. 27-28

 

 1. Duczmal-Pacowska Halina: Wkład naukowy A. Chętnika  w dziedzinie bursztyniarstwa i jego działalność w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie  W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 139-143

 

 1. Dużyk Józef: Wincenty Lutosławski (1863-1954).  W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 259-270

 

 1. Giergielewicz Róża: Gdy każdy mógł być bohaterem... Wspomnienia (1938-1944). W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 208-212

 

 1. Godlewska Donata: Dr Tadeusz Dudo (1935-2001). W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 443-445

 

 1. Godlewska Donata: Mój pierwszy egzamin i czerwona róża. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 175-180

 

 1. Godlewska  Donata: Rodzina Ciborowskich. W:  Ziemia Łomżyńska 6.   Łomża: TPZŁ,   2001, s. 481-491

 

 1. Godlewska Donata: Św. Andrzej Bobola. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 293-307 

 

 1. Godlewska Donata: Św. Brunon z Kwerfurtu. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 276-292

 

 1. Godlewska Donata: Św. Wawrzyniec. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 269-275

 

 1. Godlewska Donata, Brodzicki Czesław: Łomżyniak  z urodzenia i wyboru. Jerzy Wiśniewski (1.01.1928-30.10.1983). W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 271-276

 

 1. Gwardiak Janusz: Łomża ? jego miłość. Prezydent Jan Turkowski (1952-2003). :Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 3/19 s. 8-9

 

 1. Gwardiak Janusz: Prezydent Łomży Jan Turkowski.  W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 344-357

 

 1. Jastrzębski Jerzy: Pionier badań archeologicznych.  W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 205-207

 

 1. Jemielity Witold: W Łomży kształtowało się powołanie kard. Stefana Wyszyńskiego. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 201-204

 

 1. Kłosiński Wawrzyniec: Biskup Edward Samsel. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 331-343

 

 1. Kłosiński Wawrzyniec: Zastanawiał się czy to będzie dobre dla Polski. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 63-69 [Adam Chętnik]

 

 1. Krzepkowska-Bułat Iwona: Ostatnie przedwojenne wakacje. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s.321-327

 

 1. Kulka Barbara: Jan Michał Kulka. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 499-500

 

 1. Kulka Jan: Etiuda ze Stachem Konwą. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 152-158

 

 1. Kulka Jan: W pamięci pozostało z sercem zatrudnionym i wyobraźnią. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 137-145  [Feliks Bernatowicz]

 

 1. Laszczkowska Wiesława: Zofia z Klukowskich Chętnikowa (1892-1950). W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 447-459

 

 1. Laszczkowski Mieczysław: Antoni Rydzewski - ?Boruta?. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 477-480

 

 1. Laszczkowski Mieczysław: Stanisława Osiecka. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 282-284

 

 1. Marszał Stanisław: ?Nerwiński?. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 213-217

 

 1. Mieszkowski Marian: Helena Czernek (1907-1991).  W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 149-150

 

 1. Mieszkowski Marian: Zofia Podbielska (1903-1993).  W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 153-154

 

 1. Miroszowa Halina: Tak to pamiętam ? o Łomży. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 311-312

 

 1. Miroszowa Halina: Wspomnienie o pani Annie Jarnuszkiewiczowej ? łomżyniance, wieloletniej członkini TPZŁ. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 151-152

 

 1. Mogilnicki Edward: Wspomnienia wojenne ? niewola. W: Ziemia Łożyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2009, s.232-237

 

 1. Nawara Krystyna: Wspomnienie o Adamie Chętniku. Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 70-71

 

 1. Nicewicz Czesław: Stanisław Sosnowski (1892-1971). Zasłużony nauczyciel PRL. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986,  s. 207-213

 

 1. Nicewicz Czesław: Wpisany w pamięć pokoleń Henryk Mejer (1872-1945). W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990,  s. 227-233

 

 1. Nicman Zdzisław: Generał z łomżyńskim rodowodem.  W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 471-476 [gen. Jan Skorobohaty-Jakubowski]

 

 1. Niklewiczowa Krystyna: Moje wspomnienia o Romanie Dmowskim. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 37-42

 

 1. Ocalała godność. W: Ziemia Łomżyńska. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 461-466 [Stanisław Krupka]

 

 1. Odyniec Kaziemirz J.: Tułacza epopeja. W: Ziemia Łomżyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2009, s. 194-223

 

 1. Pajka Stanisław: Współcześni badacze kurpiowszczyzny. Seria: Życiorysy łomżyniaków. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 127-136

 

 1. Piotr Bańkowski (1885 ? 1976). Białystok ? Łomża: ?Rewers?, ŁTN, 1991

 

 1. Puchall George: Łomżyńskie wspomnienia. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 1/17 s. 37-38

 

 1. Rok świętego Brunona męczennika. [rozdział] W: Ziemia Łomżyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2006, s. 307-385

 

 1. Rymwid-Mickiewicz Irena: Jan Wejmar drukarz ? introligator ? społecznik. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990,  s. 223-225

 

 1. Secomski Kazimierz: Droga życiowa Adolfa Ciborowskiego. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 33-41

 

 1. Skurpski Hieronim: O Adamie Chętniku ? migawki wspomnień. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 3/19 s. 47-48

 

 1. Smurzyński Jerzy: Moja Łomża. W: Ziemia Łomżyńska 7. Łomża: TPZŁ, 2003, s. 313-320

 

 1. Sychowicz Krzysztof: Biskup Stanisław Kostka Łukomski na Ziemi Łomżyńskiej. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 113-121

 

 1. Tazbir Janusz: Dwie Łomże w mojej pamięci. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr1/17 s. 21-24

 

 1. Tocka Maria: Jestem przybysz. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 113-114

 

 1. Troczewski Kazimierz: Wspomnienia z lat okupacji. W: Ziemia Łomżyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2009, s.224-231

 

 1. Wandalli - Weber Zofia: Wspomnienia o ostatnim uczestniku powstania styczniowego 1863 roku Władysławie - Mamercie Wandalli. W: Ziemia Łomżyńska 5. Łomża: TPZŁ, 1993, s. 63-68

 

 1. Winiarska-Byczewska Krystyna: O domu, o rodzicach i o nas na pół żartem, na pół serio. (Wspomnienia córki o Bohdanie Winiarskim (27.IV.1884r.-4.XII.1969r.) wybitnym działaczu i Honorowym Członku Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej). W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 247-258 

 

 1. Wroniszewska Danuta: Starożytnik z Jeżewa. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 129-136 [Zygmunt Gloger]

 

 1. Zakrzewski-Rawicz Edmund: Wspomnienia żołnierza kampanii wrześniowej. W: Ziemia Łomżyńska 10. Łomża: TPZŁ, 2009 s. 260-270

 

 1. Zieliński Stanisław: W hołdzie wiźnieńskiemu bohaterowi. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 175-179  [chor. Jan Szymański]

 

 1. Żelazna Maria: Zofia Kossak 1890-1968. ?Zeszyty Łomżyńskie? 2003 nr 3/19 s. 49-50

 

 

 

[ 7 ]  Twórczość  regionalna

 

 1. Adamowska Teresa: Wiatr. Wiersz zimowy. Wieczór zaduszny 1999. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 501-504

 

 1. Berner Janusz: Odliczanie wstecz. Linia. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 287-288

 

 1. Chętnik-Donatowicz Ewa: Kraina Nowogrodzka. Nadnarwiańskie wędrówki. Pamiętam. Pieśń o równinie kurpiowskiej. W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 509-513

 

 1. Cholewicki Andrzej: Miasteczko. Dumka o kołtuństwie.  W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 515-519

 

 1. Cholewicki Andrzej: Narew. Przedsen. Kolęda Arkadiuszy. Ponownie. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 241-243

 

 1. Czyż Leszek: Czekając świtu. Łomża: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, 1998

 

 1. Czyż Leszek: Kawałek mojego życia. Rajgród: Tow. Miłośników Rajgrodu,  cop. 1996

 

 1. Czyż Leszek: Pusco ty moja... cz. 2. Łomża: Regionalny Ośrodek Kultury w Zbójnej, Biuro w Łomży,  2001

 

 1. Duchnowski Bogdan: [1-szy wiersz bez tytułu]. Przedświt. Bezradność nocy. Przedśpiew. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 289-290

 

 1. Gała Henryk: Dialog biały. I coraz więcej. W: Ziemia Łomżyńska 4. Łomża: TPZŁ, 1990, s. 244-245

 

 1. Krzepkowska-Bułat Iwona: Łomża. Chłopcy z lasu...  W: Ziemia Łomżyńska 6. Łomża: TPZŁ, 2001, s. 505-508

 

 1. Kulka Jan: Łowca złudzeń. Łomża: Miejski Dom Kultury ? Dom Środowisk Twórczych,  1999

 

 1. Kulka Jan: Nie ma wyjścia z labiryntu. Warszawa: ?Latona?, 1992

 

 1. Kulka Jan: Obcym wstęp wzbroniony. Łomża: ?Stopka?,  1991

 

 1. Kulka Jan: Romanse z historią. Warszawa: ?Przedświt?,  1997

 

 1. Łomżyński zeszyt literacki. Łomża: Wojewódzki Dom Kultury,  1980

 

 1. Mackiewicz Władysław: Wiersze. W: Ziemia Łomżyńska 2. Łomża: TPZŁ, 1986, s. 217-219

 

 1. Mścichowska-Lis Elżbieta: Na święto łomżynianek ? 8 marca ? Hance Bielickiej. Legenda o Narwi. W: Ziemia Łomżyńska 3. Łomża: TPZŁ, 1987, s. 288-289

 

 1. Sokołowska Satanowska Stefania: Mroźny smak głodu. Łomża: TPZŁ, 1999

 

 1. Stompor Jerzy: Narkomanka. Wyd. 2 popr. Białystok: KAW, 1988

 

 1. Stompor Jerzy: Spod Łomży na Monte Cassino. Warszawa ? Łomża: TPZŁ, 1997

 

 1. Wojewoda Kazimierz: Pamiętam. Wspomnienia  z Kazachstanu 1941-1946. Łomża: Regionalny Ośrodek Kultury  w Zbójnej Biuro w Łomży, 2000

 

 

 

[ 8 ]  Ochrona środowiska regionu łomżyńskiego

 

 1. Biebrza i Narew. Dziedzictwo przyrodnicze regionu łomżyńskiego. Łomża: ŁTN,  1998

 

 1. Ład ekologiczny a nowe standardy współczesnej cywilizacji. IV Regionalne Forum Ekologiczne Łomża?95. Łomża: ŁTN,  1996

 

 1. Przyroda województwa łomżyńskiego. Pod red. Aleksandra W. Sokołowskiego. Łomża: Wojewoda Łomżyński,  1997

 

 1. Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2004-2006. Białystok: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2007

 

 1. Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2007-2008. Białystok: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2010

 

 1. Sokołowski Aleksander W.: Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona. Łomża: ŁTN, 2006

 

7.      Stan środowiska województwa łomżyńskiego w 1993 roku. Red. H. Malinowska, M. Anaszko. Łomża: Biblioteka Monitoringu Środowiska,  1994

 

 1. Stan środowiska w województwie łomżyńskim w latach 1995-1996. Łomża: Biblioteka Monitoringu Środowiska,  1997

 

 1. Stan środowiska województwa podlaskiego w 1999 roku. Białystok: Biblioteka Monitoringu Środowiska,  2000

 

 1. Stan środowiska województwa podlaskiego w latach 2000-2001. Białystok: Biblioteka Monitoringu Środowiska,  2002   

 

 1. Wędrówki edukacyjne: Ścieżki przyrodnicze lokalnych ośrodków edukacji ekologicznej przy parkach krajobrazowych województwa podlaskiego. Turtul: Suwalski Park Krajobrazowy, 2010

 

 

[ 9 ]  Instytucje, organizacje

(rozdział od aktualizacji w 2011 roku)

 

 1. Badyda Anna Maria: Szkoła numer sześć. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 313-317

 

 1. Chętnikowa Jadwiga: Odbudowa i rozbudowa Muzeum Kurpiowskiego ? Skansenu w Nowogrodzie. W: Ziemia Łomżyńska 9. Łomża: TPZŁ, 2007, s. 165-184

 

 1. Chyl Stanisława: Historia Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Łomża: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ?Pomocna Dłoń? przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży, 2010

 

 1. Prejs Roland: Jubileusz Prowincji Warszawskiej Ojców Kapucynów w Łomży. W: Ziemia Łomżyńska 8. Łomża: TPZŁ, 2004, s. 333-361

 

 1. Spacerkiem po Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka. The Museum Guide. Ciechanowiec: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 2002

 

 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Łomżyńskiej. Łomża: Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łomży, 2005

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720